Kui palju vett kasutab udukahur tunnis?

2022-06-14

Kui soovite teada, kui palju vett vajab udukahur tunnis, peate esmalt teadma kahte olulist parameetrit - ulatust ja pihustusvoogu.
Ulatus on pikamaa udupüstoli oluline parameeter. Tööstuses määratakse toode vastavalt valikule, düüside arvule, veepumba võimsusele, hüdrojaama ja mootori võimsusele. Üldiselt 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 120m ja 150m tavaliste laskekaugustega udukahurid kasutavad erinevatel ulatustel erineval hulgal vett.

Erinevate tootjate erineva konfiguratsiooni tõttu on veekulu erinev. Veetarbimise tunnis täpseks arvutamiseks on vaja paluda tootjal anda pihustusvool ja seejärel viia läbi valemi teisendamine.

Pihustusvoog viitab udukahuri veekulule minutis, ühikutes L/min.

Arvutusvalem:

Veekulu tunnis (tonnides)= L/min×60÷1000

Näiteks 60-meetrise udupüstoli pihustusvoolukiirus on 60–80 liitrit minutis. Kasutades ülaltoodud valemit, võrdub 60 korda 60 jagatud 1000-ga 3,6 ja 80 korda 80 jagatud 1000-ga võrdub 6,4. Sellest võib järeldada, et 60-meetrise udupüstoli veekulu jääb vahemikku 3,6-6,4 tonni tunnis ning veekulu on reguleerimise teel kontrollitav.