Ettevaatusabinõud mobiilse kliimaseadme puhastamiseks ja hooldamiseks

2023-04-06


Millistele ettevaatusabinõudele peaksin tähelepanu pöörama kaasaskantava mobiiltelefoni puhastamisel ja hooldamiselkonditsioneeridigapäevases kasutuses?


1. Mobiilsete kliimaseadmete kasutamisel püüdke säilitada teatud vahemaa, et vältida külma õhu otse kehale puhumist.

2.Kui mobiilset kliimaseadet ei kasutata pikka aega, on kõige parem mähkida see plastlapiga ja asetada suhteliselt kuiva kohta. See võib mängida kaitsvat ja hooldavat rolli.

3. Mobiilse kliimaseadme ostmisel pöörake erilist tähelepanu ohutusküsimustele. Külma vee lisamist nõudva mobiilse kliimaseadme ostmisel tuleks korduvalt kraanikaussi üle kontrollida, et ventilaatoril poleks lekkeohtu. Äsja ostetud või pikemat aega kasutusest väljas olnud mobiilsed kliimaseadmed tuleb enne kasutamist täita puhta veega. Veetaset saab jälgida veemõõturi kaudu, et kontrollida lisatud vee kogust. Lisaks ärge unustage enne vee lisamist toitepistikust lahti ühendada.

4. Õhukonditsioneeri teisaldamisel ärge piserdage tulekahju tekitamise vältimiseks pestitsiide ega lenduvaid vedelikke.

5.Kui toitepinge ületab nimitööpinge 240 V, on ohutusõnnetuste vältimiseks kõige parem kliimaseadme toide välja lülitada.

6. Kliimaseadme sisse- ja väljalülitamisel kasutage ON/OFF-klahvi, selle asemel, et toiteallikat otse sisse ja välja lülitada.

7.Pärast kasutamist pöörake tähelepanu mobiilse õhukonditsioneeri kiirele väljalülitamisele, kuna pikaajaline ooterežiim mitte ainult ei tarbi energiat, vaid on äikese ilmaga altid ka välgulöökidele.

8. Kõik pistikud peavad olema kindlalt sisestatud ja neid ei tohi lõdvendada, vastasel juhul võib tekkida halb kontakt ja mobiilne kliimaseade võib kahjustada saada.