Mis on plahvatuskindel udukahur?

2022-09-05


Mis on anplahvatuskindel udukahur? Mis vahe on tavalistest udukahuritest? Et mõista, mis on plahvatuskindel udukahur, peame kõigepealt mõistma, mis on plahvatuskindel. Tegelikult on siin mainitud plahvatuskindel peamiselt plahvatuste ärahoidmiseks.


Igaüks, kes on õppinud füüsikalist keemiat, teab, et kui piiratud ruumis toimub kiire põlemine, toimub plahvatus. Plahvatuse võib põhjustada gaasi põlemine või vedelate ja tolmu tahkete ainete põlemine. See tähendab, et seni, kuni on olemas põlemisvõimalus, võib toimuda plahvatus. Nende eriliste töötingimuste puhul on erilise kasutuskeskkonna tõttu vaja sädemete vältimiseks kõiki tootmisseadmeid.
Tulenevalt keskkonnakaitsetööde vajadustest erinevates kohtades või tolmu vähendamise ja tolmu eemaldamise eesmärgil kasutatakse aga paratamatult keskkonnakaitse ja tolmu vähendamise efekti saavutamiseks udukahuri varustust. Mehaanilise varustusena on udukahuri masinal paratamatult seadme komponentidel elektroonilised vooluringid ja muud elektroonilised komponendid, nagu "elektrooniline juhtimissüsteem, roolisüsteem" jne. Samas on pritsimise vajadustest tulenevalt udukahuri torus ka kiire ventilaatori tiivik. Mõnel juhul võib tiiviku kiire töötamine põhjustada ka kõrget temperatuuri ja isegi sädemeid.

Seetõttu, arvestades erinevaid tegureid, peab udukahuri varustus, mida ta vajab, saavutama ka plahvatuskaitse efekti, vähendades samal ajal tolmu. Vastasel juhul ei saa keegi ettejuhtuvat turvaintsidenti kergesti kanda. Plahvatuskindel udukahur ei tekita oma kõikehõlmavate omaduste tõttu töökeskkonnas sädemeid, mis saavutab kaudselt plahvatuskindla efekti.